gif trä

Michaels hemsida

gif trä

Välkommen till min hemsida. Vill du mig något är det ett hett tips att mejla mig.

Vill du kryptera mejlet?
Kör: curl -sL https://mickejohansson.info/micke.gpg.pub | gpg --import
Fingeravtryck: F0BE C1D3 49E1 2EB2 4C00 2068 94E6 1AEA 0220 8B2A

Jag signerar nästan alla mina mejl med min GPG-nyckel.

Denna hemsida är också delvis tillgänglig som en geminikapsyl.

Blogg


Searx · Github · Twitter